तारण कर्ज म्हणजे काय? तारण कर्जाच्या मूलभूत गोष्टींबद्दल जाणून घ्या

तारण कर्ज म्हणजे काय? तारण कर्जाच्या मूलभूत गोष्टी जाणून घ्या

Home Loans Made Easy!

Home » Articles » तारण कर्ज म्हणजे काय? तारण कर्जाच्या मूलभूत गोष्टी जाणून घ्या

जीवनामध्ये, आपण अशा परिस्थितींना सामोरे जातो, जेथे आपण काही खर्च टाळू शकत नाही. अशा अनेक खर्चांमध्ये व्यवसायाचा विस्तार, लग्न, वैद्यकीय आणीबाणी किंवा शिक्षणाचा समावेश होतो. या गरजा भागवण्यासाठी असाच एक उपाय म्हणजे तारण कर्ज मिळवणे. तारण कर्जे ही स्वरूपामध्ये सुरक्षित असतात. मालमत्तेविरुध्द अशाप्रकारचे कर्ज मिळावण्यासाठी कर्जदाराने सावकारासोबत मालमत्ता तारण ठेवावी लागते. कर्जाची पूर्ण परतफेड होईपर्यंत हे सांपाश्विक सावकाराकडे ठेवले जाते. समान मासिक हप्ते किंवा इएमआयद्वारे कर्जाची परतफेड केली जाते.

तारण कर्ज म्हणजे काय?

तारण कर्ज हे तुमच्या मालकीच्या मालमत्तेविरुध्द मिळवलेले कर्ज असते. ही मालमत्ता म्हणजे तुमचे घर, दुकान किंवा बिगर कृषी क्षेत्रातील जमीनीचा तुकडा असू शकतो. तारण कर्जे ही बॅंका आणि गैर-बॅंकिंग वित्तीय कंपन्यांद्वारे ऑफर केली जातात. सावकार तुम्हाला मुद्दल कर्जाची रक्कम पुरवतो आणि त्यावर तुमच्याकडून व्याज आकारतो. तुम्ही परवडणार्‍या मासिक हप्त्यांमध्ये कर्जाची परतफेड कराल. तुमची मालमत्ता ही तुमची हमी असते आणि ती कर्जाची पूर्णपणे परतफेड होईपर्यंत सावकाराच्या ताब्यात राहते. अशाप्रकारे, सावकाराकडे कर्जाच्या मुदतीसाठी मालमत्तेवर कायदेशीर दावा करण्याचा अधिकार असतो आणि जर कर्जदाराला कर्जाची परतफेड करण्यास अपयश आले, तर सावकाराकडे ती मालमत्ता ताब्यात घेऊन तिचा लिलाव करण्याचा अधिकार असतो.

तारण कर्जाचे प्रकार?

तारण कर्जाचे विविध प्रकार आहेत:

  1. साधे तारण: अशा प्रकारच्या कर्जामध्ये, जर कर्जदार विशिष्ट मुदतीमध्ये कर्जाऊ घेतलेली रकमेची परतफेड करू शकला नाही, तर सावकार परतावा मिळवण्यासाठी कोणालाही त्या मालमत्तेची विक्री करू शकतो असे नमूद करून त्याला/तिला करारावर स्वाक्षरी करायची असते.
  2. अटीबध्द विक्रीद्वारे तारण: अशा प्रकारच्या तारणामध्ये, सावकर विशिष्ट संख्येने अटी ठेवू शकतो, ज्याचे परफेडीच्या बाबतीत कर्जदाराने पालन करायचे असते. या अटींमध्ये मासिक हप्त्यांमध्ये विलंब झाल्यास मालमत्तेची विक्री, परफेडीमध्ये विलंब झाल्यामुळे व्याज दरामध्ये वाढ इ. चा समावेश होतो.
  3. इंग्रजी तारण: अशा प्रकारच्या तारणामध्ये, कर्जदाराने संपूर्ण रकमेची परतफेड केल्यानंतर मालमत्ता पुन्हा त्याच्या नावे केली जाईल या अटीवर कर्जदाराला पैसे घेताना मालमत्ता सावकाराच्या नावे अंतरित करावे लागते.
  4. निश्चित-दर तारण: जेव्हा सावकर कर्जदाराला संपूर्ण कर्जाच्या मुदतीदरम्यान व्याज दर एकसारखा राहिल अशी हमी देतो तेव्हा याला निश्चित-दर तारण असे म्हटले जाते.
  5. उपयोगिता तारण: या प्रकारचे तारण सावकाराला लाभ देते. कर्ज मुदतीदरम्यान सावकाराकडे मालमत्तेचा अधिकार असतो, तो कर्जाऊ रकमेच्या परफेडीपर्यंत ती मालमत्ता भाड्याने देऊ शकतो किंवा तर हेतूंसाठी वापरू शकतो. पण बहुतांश हक्क हे स्वत: मालकाकडेच असतात.
  6. निनावी तारण: विविध प्रकारच्या तारणांच्या एकत्रिकरनाला निनावी तारण असे म्हणतात.
  7. उलट तारण: या बाबतीत, सावकर मासिक आधाराव कर्जदाराला पैसे कर्जाऊ देतो. संपूर्ण कर्जाच्या रकमेची हप्त्यांमध्ये विभागणी केली जाते आणि त्यामुळे सावकार कर्जदाराला ते पैसे हप्त्यांमध्ये देतो
  8. न्याय्य तारण: या प्रकारच्या तारणादरम्यान, मालमत्तेचा हक्कलेख सावकाराला दिला जातो. ही बॅंकिंग तारण कर्जांमधील मानक गोष्ट आहे. हे मालमत्ता सुरक्षित करण्यासाठी केले जाते.

तारण कर्ज काय असतो?

तारण कर्ज करार हा बॅंक आणि कर्जदार यांच्या दरम्यान कराराच्या अटी निश्चित करतो. जेव्हा चिन्हांकित केले जाते, तेव्हा हा करार कर्जदाला पैशांपर्यंत पोहोच देतो. असा करार जर कर्जदाराने कर्जाचा हप्ता भरला नाही तर सावकाराला मालमत्तेच्या विक्रीवर दावा करण्याचा अधिकार देतो.

तारणाचे महत्व:

घर खरेदी करणे हा तुम्ही यापूर्वी कधीही केलेली सर्वांत मोठी खरेदी असते आणि गृह कर्ज ही तुमची सर्वांत मोठी जबाबदारी असते. कारण तुम्ही तुमच्या गृह कर्जाची परतफेड अनेक वर्षांपर्यंत करू शकतात, तुम्ही दर महिन्याला परतफेड करत असलेली रक्कम अधिक वाजवी आणि परवडणारी असते!

जेव्हा व्यक्ती त्यांचे पहिले तारण घेतात, ते सामान्यत: दीर्घ मुदत निवडतात. तरीही, याविषयी कोणतीही मार्गदर्शक तत्वे नाहीत आणि आपण दीर्घकाळ जगत असल्यामुळे आणि निवृत्तीचे वय वर जात असल्यामुळे, 30- वर्षांचे तारण अधिक सामान्य होत आहे. हे तुमचे मासिक हप्ते कमी करण्यास मदत करते, तर दुसर्‍या बाजूला तुमच्यावर अधिक जबाबदारीचे ओझे निर्माण होते. हे तुम्हाला परवडू शकतात अशा थोड्या मुदतीची निवड करणे योग्य असते- यामुळे तुमचे तारण लवकर मुक्त होते इतकेच नाही तर तुम्ही स्वत:ला मोठ्या प्रमाणात व्याज भरण्यापासूनही वाचवू शकतात. हेही लक्षात ठेवा की, जेव्हा तुम्ही पुन्हा तारण ठेवता आणि इतर उत्पादनाला जाता, तेव्हा तुम्ही 25 किंवा दीर्घ मुदतीची निवड करू नये.

हा लेख  WhatsApp. वर शेअर करा

Let us lend you helping hand in making your dream come true.

Apply for a Home Loan online
& get instant approval

Interest rates and other charges depend on the products. Please refer to the individual product pages for the rates.

Your home loan will be processed in 2 steps:

  1. You receive the approval of your home loan.
  2. You sign the loan agreement papers and complete other necessary documentation. The loan amount is thereafter paid directly to the builder by Home First Finance Company.

Loan decisions are made in less than a week. You will receive an SMS on your registered mobile number as soon as we make a decision.

HomeFirst does not charge any prepayment fees. This applies to both partial and full repayments. In fact, we have a special Auto-Prepay feature to facilitate this process for you.

HomeFirst offers loan tenures between 1 year to 25 years. If you opt for a longer tenure, you can get the advantage of a lower EMI each month.

HomeFirst can provide finance up to 90% of the property value. The balance has to be arranged by you from other sources. Please note: 90% financing is only available for loans amounting to less than Rs. 30 lakhs.

All co-owners of the property have to be co-applicants to the loan. A person who is not a co-owner can also become a co-applicant to the loan.

During the construction phase, HomeFirst will disburse funds to the builder on your behalf. These will be based on payment requests made by the builder as per the construction schedule.

HomeFirst will charge interest only on the amount disbursed as loan during the construction phase. In this period, interest is charged only on the disbursed loan amount. For example, if you have a sanctioned loan of Rs 10 lakhs, but the property is under construction and we have disbursed only Rs 4 lakhs, you will be charged interest only on 4 lakhs. These interest payments are referred to as pre-EMI interest payments.

EMI payments will start only after completion of the project and registration of the property.

All cheques to HomeFirst should be written out in favor of ‘Home First Finance Company India Limited’.

In the event of an unfortunate incident, home loan insurance will help you or your family pay off the home loan. This ensures that the burden does not suddenly fall upon family members at a bad time.

Send us your resume on careers@homefirstindia.com with the position you are applying for in the subject line.