ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಅಡಮಾನ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಡಮಾನ ದ ವಿವಿಧ ವಿಧಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು

Home Loans Made Easy!

Home » Articles » ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಡಮಾನ ದ ವಿವಿಧ ವಿಧಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು

ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಮೆಚ್ಚಿನ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆಯ ಸುಭದ್ರ ಸಾಲ ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಅಡಮಾನವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಕೊಡುಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಎನ್ ಬಿ ಎಫ್ ಸಿ ಗಳು ಈ ಸುಭದ್ರ ಸಾಲ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಸಾಲಗಾರ ತನ್ನ ಭೂಮಿ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹಣ ಪಡೆಯಲು ಸಾಲದಾತರಿಗೆ ಅಡಮಾನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯದ ಅಂದಾಜು 70% ಅನ್ನು ಸಾಲ ಮೊತ್ತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜನರಿಗೆ ಯಾವುದು ಅಗತ್ಯ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಅನೇಕ ವಿಧದ ಅಡಮಾನ ಸಾಲಗಳು ಲಭ್ಯ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಆಸ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ವಂತ ಆಸ್ತಿಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಡಮಾನಗಳನ್ನು ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಪೂರಕವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು, ಮೊದಲು ಸಾಲಕ್ಕೆ ಅಡಮನ ಎಂದರೇನು ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಅಡಮಾನ, ವಿವರಣೆ:

ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲಿನ ಸಾಲವಾಗಿದೆ. ಈ ಆಸ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ, ಅಂಗಡಿ ಅಥವಾ ಕೃಷಿಯೇತರ ಭೂಮಿಯಾಗಿರಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗೇತರ ಹಣಕಾಸು ಕಂಪನಿಗಳು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಸಾಲದಾತ ನಿಮಗೆ ಅಸಲು ಸಾಲ ಮೊತ್ತ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಸಿಕ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲದಾತರಿಗೆ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಖಾತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ನೀವು ಸಾಲವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರುಪಾವತಿಸುವವರೆಗೆ ತನ್ನ ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾದಲ್ಲಿ, ಸಾಲದಾತ ಸಾಲ ಅವಧಿಗೆ ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನಿನ ಹಕ್ಕು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಹಾಗೂ ಸಾಲಗಾರ ಸಾಲ ಪಾವತಿಸಲು ವಿಫಲನಾದರೆ, ಸಾಲದಾತ ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿ, ನಂತರ ಹರಾಜು ಹಾಕಬಹುದು.

ಸಾಲದ ಅಡಮಾನದ ವಿವಿಧ ವಿಧಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ:

ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಸಾಲ (ಎಲ್ ಎ ಪಿ):

ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಸಾಲ ಎನ್ನುವುವುದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ ಎ ಪಿ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ ಎ ಪಿ ಯನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ವಾಸಯೋಗ್ಯ ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಲಗಾರ ತನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಅಡಮಾನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸಾಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಹಣ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆಸ್ತಿಯ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಸಾಲ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರುಪಾವತಿಸುವವರೆಗೆ ಸಾಲದಾತ ತನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಾಲಗಳ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಇಎಂಐ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಅನೇಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳು ತಮ್ಮ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿಯ ಇಎಂಐ ಮೇಲೆ ಸಾಲ ಲೆಕ್ಕಹಾಕುವ ಆಯ್ಕೆ ನೀಡಿವೆ. ಇದು ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವಾಣಿಜ್ಯ ಖರೀದಿ:

ವಾಣಿಜ್ಯ ಖರೀದಿ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮೆನ್ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅಂಗಡಿ, ಕಚೇರಿ ಸ್ಥಳ, ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣದಂತಹ ವಾಣಿಜ್ಯ ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಸಲು ಇಂತಹ ಸಾಲ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಾಲವನ್ನು ಇಂತಹ ಖರೀದಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಾಲದ ಹಣವನ್ನು ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಅಡಮಾನ ಬಾಡಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ:

ನಮ್ಮದೇ ಮನೆ ಅಥವಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಅಡಮಾನ ಮಾಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಅಡಮಾನದ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಅಡಮಾನ ಮಾಡಿದ ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ’ಅಡಮಾನ ಬಾಡಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ’ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾಸಿಕ ಬಾಡಿಗೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಇಎಂಐ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಸಾಲ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಲ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ಸಾಲ ಮೊತ್ತ ಎರಡೂ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಅಡಮಾನ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಡಮಾನ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಸಾಲ ನೀಡುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಎನ್ ಬಿ ಎಫ್ ಸಿ ಗಳು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಎರಡನೆಯ ಅಡಮಾನ ಸಾಲ:

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಎನ್ ಬಿ ಎಫ್ ಸಿ ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಲದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅಡಮಾನ ಸಾಲ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಸಾಲಗಾರ ಇಂದು ಸಾಲ ಪಡೆದು ತನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ಆತ ತನ್ನ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅದೇ ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಲ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸಾಲಗಾರ ಅಡಮಾನ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ, ಇದನ್ನು ಗೃಹಸಾಲದ ಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಟಾಪ್ ಅಪ್ ಸಾಲ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಲಗಾರನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮತ್ತು ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿಯ ಇತಿಹಾಸ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರೆ, ಸಾಲದಾತ ಅಗತ್ಯ ಸಾಲ ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸಾಲಗಾರ ಮೊದಲ ಅಡಮಾನ ಗೃಹಸಾಲದೊಂದಿಗೆ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಅಡಮಾನದ ಇಎಂಐ ಪಾವತಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಬಹುದು.

ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಅಡಮಾನ:

ಸಾಲಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಅಡಮಾನವನ್ನು (ಆರ್‍ ಎಂ ಎಲ್) ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು 2007 ರಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಸಾಲಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಅಡಮಾನ ಎನ್ನುವುದು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಬಳಿ ನಗದು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣಸಹಾಯ ಪಡೆಯಲು ಉತ್ತಮ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅವರ ಬಳಿ ಇರುವ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಅಡಮಾನವಾಗಿ ಬಳಸಿ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಂದ ಹಣ ಸಾಲ ಪಡೆದು, ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೆ ಮಾಸಿಕ ಕಂತುಗಳ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸಬೇಕು.

ಗೃಹ ಸಾಲ:

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಲವೆಂದರೆ ಗೃಹ ಸಾಲ. ಬಳಕೆದಾರರು ಸಣ್ಣ, ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಗೃಹ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದು, ಅವಧಿಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ತೆರಿಗೆ ಹಿಡಿಯುವಿಕೆಯನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸಾಲಗಾರ ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಮರುಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು, ನವೀಕರಿಸಲು, ಮತ್ತು ಮರುನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ವ್ಯಕ್ತಿ ಭೂಮಿ ಖರೀದಿಸಲು ಅಥವಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಗೃಹ ಸಾಲ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ, ಸಾಲಗಾರ ಸಾಲವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಹಣವನ್ನು ಮನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬೇಕು. ಇಂತಹ ಹಣವನ್ನು ಇತರ ಯಾವುದೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಥವಾ ಉದ್ದಿಮೆ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವಂತಿಲ್ಲ.

ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಅಡಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು:

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಅಡಮಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟದಾಯಕವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಸಮಸ್ಯಾರಹಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಅನುಕೂಲ ಮತ್ತು ಅನಾನುಕೂಲಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಬೇಕು. ಆಸ್ತಿ ಮೇಲೆ ಸಾಲ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತವಾಗಿ, ಅರ್ಜಿದಾರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಾಖಲಾತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಸಂಧಿಸಬೇಕು. ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಸಾಲ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅನುಮತಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅರ್ಜಿದಾರನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಂದ ಸಾಲ ಅನುಮೋದನೆಯಂತಹ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದನ್ನು ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲಿನ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಸಂಗ್ರಹ, ಕಾನೂನಿನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ವಾಟ್ಸಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ .

Let us lend you helping hand in making your dream come true.

Apply for a Home Loan online
& get instant approval

Interest rates and other charges depend on the products. Please refer to the individual product pages for the rates.

Your home loan will be processed in 2 steps:

  1. You receive the approval of your home loan.
  2. You sign the loan agreement papers and complete other necessary documentation. The loan amount is thereafter paid directly to the builder by Home First Finance Company.

Loan decisions are made in less than a week. You will receive an SMS on your registered mobile number as soon as we make a decision.

HomeFirst does not charge any prepayment fees. This applies to both partial and full repayments. In fact, we have a special Auto-Prepay feature to facilitate this process for you.

HomeFirst offers loan tenures between 1 year to 25 years. If you opt for a longer tenure, you can get the advantage of a lower EMI each month.

HomeFirst can provide finance up to 90% of the property value. The balance has to be arranged by you from other sources. Please note: 90% financing is only available for loans amounting to less than Rs. 30 lakhs.

All co-owners of the property have to be co-applicants to the loan. A person who is not a co-owner can also become a co-applicant to the loan.

During the construction phase, HomeFirst will disburse funds to the builder on your behalf. These will be based on payment requests made by the builder as per the construction schedule.

HomeFirst will charge interest only on the amount disbursed as loan during the construction phase. In this period, interest is charged only on the disbursed loan amount. For example, if you have a sanctioned loan of Rs 10 lakhs, but the property is under construction and we have disbursed only Rs 4 lakhs, you will be charged interest only on 4 lakhs. These interest payments are referred to as pre-EMI interest payments.

EMI payments will start only after completion of the project and registration of the property.

All cheques to HomeFirst should be written out in favor of ‘Home First Finance Company India Limited’.

In the event of an unfortunate incident, home loan insurance will help you or your family pay off the home loan. This ensures that the burden does not suddenly fall upon family members at a bad time.

Send us your resume on careers@homefirstindia.com with the position you are applying for in the subject line.