ರಿವರ್ಸ್ ಅಡಮಾನ ಸಾಲ? ಗೃಹ ಸಾಲ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು?

ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಮ್ಮುಖ ಅಡಮಾನವೆಂದರೇನು? ಇದು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ?

Home Loans Made Easy!

Home » Articles » ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಮ್ಮುಖ ಅಡಮಾನವೆಂದರೇನು? ಇದು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ?

ಮನೆ ಹೊಂದಿರುವ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಜೀವನವನ್ನು ವರ್ಧಿಸಲು ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಮ್ಮುಖ ಅಡಮಾನವನ್ನು (ಆರ್‌ಎಂಎಲ್) 2007 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಆರ್‌ಎಮ್‌ಎಲ್ ಆಹಾರ, ಔಷಧಿ ಮತ್ತು ಮನೆಯ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಒಂದು ಸಾಲವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಹುಪಾಲು ಜನರಿಗೆ ದೈನಂದಿನ ಆದಾಯದ ಮೂಲವಿಲ್ಲದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಮ್ಮುಖ ಅಡಮಾನವು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಆಶಾಕಿರಣವಾಗಿದೆ.

ಲಿಂಗ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಆರ್‌ಎಂಎಲ್ ಪಡೆಯುವ ಕನಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು 60 ವರ್ಷಗಳಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ದಂಪತಿಗಳು ಜಂಟಿ ಸಾಲವನ್ನು ಬಯಸಿದರೆ, ಸಂಗಾತಿಯ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ 55 ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಆರ್‌ಎಂಎಲ್ ಅನ್ನು ಸುಭಧ್ರಗೊಳಿಸಲಾಗದ ಕಾರಣ ಅರ್ಜಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತದ ಖರೀದಿಸಿದ ಮನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಅದರ ಕನಿಷ್ಠ ಗೃಹ ಜೀವನವು 20 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿರಬಾರದು.

ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಮ್ಮುಖ ಅಡಮಾನವು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯ ಸಾಲವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಾರರು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಮಾತ್ರ, ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಹೊಂದಿರುವ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಒತ್ತೆಯಿಡಬಹುದು. ಆಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅವಧಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಇಎಂಐಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುವುದರಿಂದ, ಇದನ್ನು ಹಿಮ್ಮುಖ ಅಡಮಾನ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಮ್ಮುಖ ಅಡಮಾನವೆಂದರೇನು?

ಹಿಮ್ಮುಖ ಅಡಮಾನವು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಬಳಸಬಹುದಾದ ನಗದಿನ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಪಡೆಯಲು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅವರ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಅಡಮಾನವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಸಾಲ ಪಡೆಯಬಹುದು, ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಸಿಕ ಕಂತುಗಳ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಮ್ಮುಖ ಅಡಮಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ?

ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಮ್ಮುಖ ಅಡಮಾನದ ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳು:

 • ಸಾಲಗಾರರು ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 60 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿರಬೇಕು.
 • ವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗಾದರೂ 60 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವರು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ 55 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರಬಾರದು.
 • ಸಾಲಗಾರರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ-ಸ್ವಾಮ್ಯದ, ಆನುವಂಶಿಕ ಅಥವಾ ಸ್ವಯಂ-ವಾಸದ ಗೃಹ ಆಸ್ತಿಯ ಮಾಲೀಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಆಸ್ತಿಯ ಹಕ್ಕು ಸಾಲಗಾರರ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೂಚಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದು ಯಾವುದೇ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ, ಸಾಲ ಅಥವಾ ಇತರ ಭಾಧ್ಯತೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿರಬೇಕು.

ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಮ್ಮುಖ ಅಡಮಾನ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?

 1. ಮೇಲಾಧಾರ: ಸಾಲಗಾರರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮೇಲಾಧಾರವಾಗಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಅಡವಿಡುತ್ತಿದ್ದು ಆ ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಸಾಲ ನೀಡುತ್ತದೆ.
 2. ಮಾಸಿಕ ಪಾವತಿಗಳು: ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಅಡವಿಟ್ಟ ನಂತರ, ಸಾಲಗಾರರು ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ಆವರ್ತನದ (ಮಾಸಿಕ, ತ್ರೈಮಾಸಿಕ, ವಾರ್ಷಿಕ ಅಥವಾ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ) ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಅರ್ಹನಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಗೃಹ ಸಾಲದಂತಲ್ಲದೇ, ಸಾಲಗಾರರು ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಅಸಲಿಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ಥಿರ ಸಾಲದ ಅವಧಿಯ ಮೇಲೆ ಸಾಲದಾತರು ಮಾಡುವ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ‘ಹಿಮ್ಮುಖ ಇಎಂಐ’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
 3. ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ: ಒತ್ತೆಯಿಟ್ಟ ಮನೆಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸಾಲದಾತರು ಆಸ್ತಿಗೆ ಒರುವ ಬೇಡಿಕೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ದರಗಳು, ಬೆಲೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳು ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಮನೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಾಲದಾತರು ಪ್ರತಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಒತ್ತೆಯಿಟ್ಟ ಆಸ್ತಿಯ ಮರು-ಮೌಲ್ಯೀಕರಣ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವು ಕ್ರಮೇಣ ಏರಿದರೆ ಸಾಲದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ.
 4. ಉದ್ಯೋಗ: ಹಿಮ್ಮುಖ ಅಡಮಾನ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ, ಆಸ್ತಿಯ ಮಾಲೀಕರು (ಸಾಲಗಾರರು) ಅವರು ಆವರ್ತಕ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಒತ್ತೆಯಿಟ್ಟ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಮಾನದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ನಿವಾಸವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತಾರೆ.
 5. ಸಾಲದ ಮೊತ್ತ: ಈ ಸಾಲ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗರಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ ಪಾವತಿಯನ್ನು 50,000 ರೂ.ಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಪಾವತಿಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತದ ಶೇಕಡಾ 50ರಷ್ಟಿದ್ದು, ಇದನ್ನು 15 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಮಿತಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರು ಮನೆ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ನಿವಾಸವಾಗಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಾಲದ ಮೊತ್ತವು ಕ್ರಮೇಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಸಾಲಗಾರರು ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಾಲದ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಸೇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಇಕ್ವಿಟಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
 6. ಸಾಲದ ಅವಧಿ: ಗರಿಷ್ಠ ಸಾಲದ ಅವಧಿ 10 ರಿಂದ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ಕೆಲವು ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು 20 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೂ ಅದನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಸಾಲದ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅಥವಾ ಸಾಲಗಾರರು ಅವಧಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬದುಕಿದಲ್ಲಿ, ಸಾಲಗಾರರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಾಲಗಾರರು ಆಗಲೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿರಬಹುದು.
 7. ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು: ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಸಾಲಗಾರರು ಸಾಲದಾತರಿಂದ ಪಡೆಯುವ ಪಾವತಿಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಲದ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿಯ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಸಾಲದ ಅವಧಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ದೂಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಜೇಬಿನಿಂದ, ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಅಥವಾ ಮಾಸಿಕವಾಗಿ ಪಾವತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮೂಲತಃ, ಹಿಮ್ಮುಖ ಅಡಮಾನವು ಎಲ್ಲಾ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಸಾಲದ ಮೊತ್ತವು ಪ್ರೌಢವಾಗುವ ಸಮಯದವರೆಗೂ ಮುಂದೂಡುತ್ತದೆ.

ಹಿಮ್ಮುಖ ಅಡಮಾನ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ದಾಖಲೆಗಳು:

ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಮ್ಮುಖ ಅಡಮಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ದಾಖಲೆಗಳು ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತವೆ:

 • ಶಾಶ್ವತ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ (ಪ್ಯಾನ್)
 • ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್
 • ನೋಂದಾಯಿಸಿದ ಉಯಿಲು
 • ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ
 • ಆಸ್ತಿ ವಿವರಗಳು

ಹಿಮ್ಮುಖ ಅಡಮಾನವು ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನೂ ಅವಲಂಬಿಸದೆ ತಮ್ಮ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಿಯಮಿತ ಆದಾಯದ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದನ್ನು ಕೊನೆಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕೇ ವಿನಃ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಹಣಕಾಸಿನ ನಗದಿನ ಅಗತ್ಯವಾಗಲ್ಲ.

ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ವಾಟ್ಸಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ .

Let us lend you helping hand in making your dream come true.

Apply for a Home Loan online
& get instant approval

Interest rates and other charges depend on the products. Please refer to the individual product pages for the rates.

Your home loan will be processed in 2 steps:

 1. You receive the approval of your home loan.
 2. You sign the loan agreement papers and complete other necessary documentation. The loan amount is thereafter paid directly to the builder by Home First Finance Company.

Loan decisions are made in less than a week. You will receive an SMS on your registered mobile number as soon as we make a decision.

HomeFirst does not charge any prepayment fees. This applies to both partial and full repayments. In fact, we have a special Auto-Prepay feature to facilitate this process for you.

HomeFirst offers loan tenures between 1 year to 25 years. If you opt for a longer tenure, you can get the advantage of a lower EMI each month.

HomeFirst can provide finance up to 90% of the property value. The balance has to be arranged by you from other sources. Please note: 90% financing is only available for loans amounting to less than Rs. 30 lakhs.

All co-owners of the property have to be co-applicants to the loan. A person who is not a co-owner can also become a co-applicant to the loan.

During the construction phase, HomeFirst will disburse funds to the builder on your behalf. These will be based on payment requests made by the builder as per the construction schedule.

HomeFirst will charge interest only on the amount disbursed as loan during the construction phase. In this period, interest is charged only on the disbursed loan amount. For example, if you have a sanctioned loan of Rs 10 lakhs, but the property is under construction and we have disbursed only Rs 4 lakhs, you will be charged interest only on 4 lakhs. These interest payments are referred to as pre-EMI interest payments.

EMI payments will start only after completion of the project and registration of the property.

All cheques to HomeFirst should be written out in favor of ‘Home First Finance Company India Limited’.

In the event of an unfortunate incident, home loan insurance will help you or your family pay off the home loan. This ensures that the burden does not suddenly fall upon family members at a bad time.

Send us your resume on careers@homefirstindia.com with the position you are applying for in the subject line.