ಗೃಹ ಸಾಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವರ್ಗಾವಣೆ: ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಮೊದಲು ನೀವು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು

ಗೃಹ ಸಾಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವರ್ಗಾವಣೆ

Home Loans Made Easy!

Home » Articles » ಗೃಹ ಸಾಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವರ್ಗಾವಣೆ

ಸಾಲಗಾರ ಪೂರ್ವಪಾವತಿ ದಂಡ ಅಥವಾ ಇತರ ಕೊಡುಗೆಗಳಿಲ್ಲದ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಬದಲಾಗಲು ಸಾಲಗಾರ ಬಯಸಿದರೆ ಗೃಹ ಸಾಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಬಹುದು. ಸಾಲ ಬದಲಾಯಿಸಲು, ಹಿಂದಿನ ಸಾಲದಾತರಿಂದ ಸಾಲ ಬಾಕಿಯನ್ನು ಹೊಸ ಸಾಲದಾತರಿಗೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ನಂತರ ಸಾಲಗಾರ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೆ ಇಎಂಐ (ಸಮಾನ ಮಾಸಿಕ ಕಂತುಗಳು) ಪಾವತಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಬೇಕು. ಸಾಲಗಾರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಉಳಿಸಲು ನೆರವಾಗುವಂತೆ ಗೃಹಸಾಲದ ದೀರ್ಘ ಮರುಪಾವತಿ ಅವಧಿ ವಿಧಕ್ಕೆ ಸಾಲವನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಉಳಿತಾಯದ ಅವಧಿ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ, ಅವಧಿ, ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಸಾಲ ಬದಲಾವಣೆಯ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ.

ಇಲ್ಲಿ ಗೃಹಸಾಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ:

ಬಡ್ಡಿದರ ಅನುಸರಣೆ:

ನೀವು ಗೃಹಸಾಲ ಬಾಕಿ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಮೊದಲು, ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲದಾತರೊಂದಿಗೆ ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಇಎಂಐ ಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಾಲದಾತ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಗಮನಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮನವಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಪೂರ್ವಪಾವತಿ, ವರ್ಗಾವಣೆ. ಪೂರ್ವಮುಕ್ತಾಯ ಶುಲ್ಕಗಳು, ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಶುಲ್ಕಗಳು, ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಇಎಂಐ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಹೊಸ ಸಾಲದಾತರ ಬಡ್ಡಿದರದ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ: ಹೊಸ ಸಾಲದಾತ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಹೀರಾತು ನೀಡಿದರೆ, ಅವರ ಬಡ್ಡಿ ವರದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಬಡ್ಡಿದರ ವಾಸ್ತವವಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಗಿಮಿಕ್ ಅಲ್ಲವೆಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ

ಸಾಲ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ವೆಚ್ಚ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿ:

ನಿಮ್ಮ ಗೃಹಸಾಲ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಶುಲ್ಕ, ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ, ಪರಿಶೀಲನಾ ಶುಲ್ಕ, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಶುಲ್ಕ ಇತ್ಯಾದಿ ಅನೇಕ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಧಿಸುವ ವರ್ಗಾವಣೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಹೊಸ ಸಾಲದಾತರು ಸಹ ವಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಡೀ ವೆಚ್ಚ ನಿಮ್ಮ ವರ್ಗಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಆದರೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಡ್ಡಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀವು ಉಳಿಸಬಹುದೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ತಿಳಿಯಿರಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಲದಾತ ಅಥವಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಖಾತೆ ಇರುವಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ:

ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ನೀವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಅರ್ಹರೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ, ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಇಎಂಐ ಪಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಅಸಮರ್ಪಕತೆ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಗೃಹಸಾಲ ಬಾಕಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸೌಲಭ್ಯದ ಅರ್ಹತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಹೊಸ ಸಾಲದಾತ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಿಲ್ ಗಳು, ಇಎಂಐ ಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ವಿರುದ್ಧ ಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಲ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ಶುಲ್ಕ:

ಗೃಹಸಾಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಬಯಸುವ ಮೊದಲು, ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರ ದೊರೆಯುತ್ತದೆಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಗೃಹಸಾಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಶುಲ್ಕವಿರುತ್ತದೆ. ಗೃಹಸಾಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಶುಲ್ಕ, ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಶುಲ್ಕ, ಪರಿಶೀಲನಾ ಶುಲ್ಕ ಇತ್ಯಾದಿಯಂತಹ ಅನೇಕ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸಾಲದಾತರಿಬ್ಬರಿಗೂ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅದು ನಿಮ್ಮ ಬಡ್ಡಿಮೊತ್ತವೇ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಸರಿಯಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಎಲ್ಲ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದರೂ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸೂಕ್ತವೇ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿ. ಈ ವಿಧಾನದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಗೃಹಸಾಲದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ನೀವು ಬಳಸಬಹುದು.

ರೆಪೋ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಸಾಲ:

ರೆಪೋ ದರ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಸಾಲ ದರದ (ಆರ್ ಎಲ್ ಎಲ್ ಆರ್) ಸಾಲವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ರೆಪೋ ದರಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರ್‍ ಬಿ ಐ ರೆಪೋ ದರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳು ಸಹ ಆರ್ ಎಲ್ ಎಲ್ ಆರ್ ಆಧಾರಿತ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಗೃಹಸಾಲ ಬಡ್ಡಿದರ ರೆಪೋ ದರದ ಏರಿಳಿತಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಏರಿಳಿಯಬಹುದು. ಈ ಸಾಲಗಳು ಸಾಲಗಾರರು ಆರ್ ಬಿ ಐ ವೇಗ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಪ್ರಯೋಜನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸಾಲಗಾರರಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ರೆಪೋ ದರ ಕಡಿತ ಗೃಹಸಾಲದ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮನೆ ಖರೀದಿದಾರರ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಇಎಂಐ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಜನರಿಗೆ ಅಲ್ಪ ನೆಮ್ಮದಿ ನೀಡಲು, ಆರ್ ಬಿ ಐ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ರೆಪೋ ದರ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಇಎಂಐ ಬೇರೆ ಸಾಲದಾತರಿಗೆ ಬದಲಾಗದೇ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ನೆರವಾಗಿದೆ.

ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಗಮನಿಸಿ:

ನೀವು ಮಾರ್ಪಾಡಾದ ಸಾಲದಾತನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗೃಹಸಾಲ ವರ್ಗಾಯಿಸುವಾಗ, ಅವರ ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿ ಕಂಡರೂ, ನಿಮ್ಮ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನೂ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಇದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮರೆಮಾಡಿದ ಶುಲ್ಕಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗೃಹಸಾಲ ವರ್ಗಾವಣೆಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲು ಅನುಪಾತವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಎಲ್ಲಾ ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಓದಿ.

ಗೃಹಸಾಲ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಹಂತಗಳು: ಗೃಹಸಾಲ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಈ ಸರಳ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ:

  • ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೊಂದಿಗಿನ ವಹಿವಾಟು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿ; ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು, ಗೃಹಸಾಲ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮನವಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲದಾತರಿಗೆ ಪತ್ರ ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲದಾತರಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಖಚಿತವಾದ ನಂತರ, ನೀವು ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ ಸೂಚಿಸುವ ಸಾಲ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣಾರಹಿತ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (ಎನ್ ಓ ಸಿ) ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
  • ಹೊಸ ಸಾಲದಾತರಿಗೆ ಎನ್ ಓ ಸಿ ನೀಡಿ: ಎನ್ ಓ ಸಿ ಯನ್ನು (ಆಕ್ಷೇಪಣಾರಹಿತ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ) ಸಾಲ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಸಾಲದಾತರಿಗೆ ನೀಡಿ.
  • ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿ: ವಹಿವಾಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಹೊಸ ಸಾಲದಾತರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರವಾಗುತ್ತವೆ. ಉಳಿದ ಪೋಸ್ಟ್-ಡೇಟೆಡ್ ಚೆಕ್ ಗಳು ರದ್ದಾಗುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲಾತಿ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗದೇ ಉಳಿದಿಲ್ಲವೆಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ವಾಟ್ಸಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ .

Let us lend you helping hand in making your dream come true.

Apply for a Home Loan online
& get instant approval

Interest rates and other charges depend on the products. Please refer to the individual product pages for the rates.

Your home loan will be processed in 2 steps:

  1. You receive the approval of your home loan.
  2. You sign the loan agreement papers and complete other necessary documentation. The loan amount is thereafter paid directly to the builder by Home First Finance Company.

Loan decisions are made in less than a week. You will receive an SMS on your registered mobile number as soon as we make a decision.

HomeFirst does not charge any prepayment fees. This applies to both partial and full repayments. In fact, we have a special Auto-Prepay feature to facilitate this process for you.

HomeFirst offers loan tenures between 1 year to 25 years. If you opt for a longer tenure, you can get the advantage of a lower EMI each month.

HomeFirst can provide finance up to 90% of the property value. The balance has to be arranged by you from other sources. Please note: 90% financing is only available for loans amounting to less than Rs. 30 lakhs.

All co-owners of the property have to be co-applicants to the loan. A person who is not a co-owner can also become a co-applicant to the loan.

During the construction phase, HomeFirst will disburse funds to the builder on your behalf. These will be based on payment requests made by the builder as per the construction schedule.

HomeFirst will charge interest only on the amount disbursed as loan during the construction phase. In this period, interest is charged only on the disbursed loan amount. For example, if you have a sanctioned loan of Rs 10 lakhs, but the property is under construction and we have disbursed only Rs 4 lakhs, you will be charged interest only on 4 lakhs. These interest payments are referred to as pre-EMI interest payments.

EMI payments will start only after completion of the project and registration of the property.

All cheques to HomeFirst should be written out in favor of ‘Home First Finance Company India Limited’.

In the event of an unfortunate incident, home loan insurance will help you or your family pay off the home loan. This ensures that the burden does not suddenly fall upon family members at a bad time.

Send us your resume on careers@homefirstindia.com with the position you are applying for in the subject line.